© 2017 Martin Koot

De maat nemen

Op 16 januari heeft de AFM per brief aan aanbieders van financiële producten laten weten dat hun verantwoordelijkheid jegens de consument zich uitstrekt over de hele keten van bemiddeling. Dat wil zeggen dat banken en verzekeraars door de AFM ook medeverantwoordelijk worden gehouden voor de kwaliteit van dienstverlening van de met hen samenwerkende intermediairs. In de brief wordt expliciet gesteld dat de financiële ontvlechting tussen aanbieders en bemiddelaars als gevolg van het komende provisieverbod (voorzien per 1 januari 2013) daar niets aan af doet. Zowel aanbieders als intermediairs, bij monde van respectievelijk het Verbond van Verzekeraars en intermediaire belangenvereniging Adfiz,

Spiegel van de ziel

Goed geslapen, vers gedoucht, lekker aan een boterhammetje. Het leven is best goed als je bijna drie bent. En dan die blik...