© 2017 Martin Koot

Kippen in een kippenhok

Wat een commotie! Het Woonakkoord dat het kabinet met drie oppositiepartijen sloot bevatte een summiere passage over aanpassen van de hypotheekregels. Uit de brief van Blok viel op te maken dat 50 procent van de woningwaarde aflossingsvrij mag blijven, maar dat 100 procent annuïtair aflossen ‘de norm’ blijft. Pas nadat op de SGP-website een nadere uitleg verscheen, dwarrelde het stof ietwat neer. En zelfs die uitleg werd in een dag tijd meermaals aangepast. En toen kwam een waar pandemonium op gang. Iedereen struikelde over zijn eigen benen om er zo snel mogelijk wat van te vinden. Gedegen bronnenonderzoek en checken van feiten en aannames leken ondergeschikt. Met de twee bronnen die beschik