© 2017 Martin Koot

Bemoedigend

Hoe sterk is de eenzame fietser die kromgebogen over zijn stuur tegen de wind zichzelf een weg baant Schrijven is een knap eenzame bezigheid. Ik weet waar het heen gaat maar de weg ernaartoe is een tocht van formaat. Vooral omdat ik er in 'de kleine uurtjes' aan werk. Om te checken of ik op de goede weg zit, heb ik enkele betrokkenen het ruwe, onvoltooide manuscript laten lezen. Naast uiterst welkome en hier en daar zeer kritische noten, is het voor mij een fikse stimulans als ik hoor hoe mijn verhaal aankomt... Holy fuck man! Wat een verhaal… de potentiële uitgever Ik word erg enthousiast van je manier van vertellen en omschrijven. Je stijl boeit meteen en zet aan tot doorlezen. de tekstred

Tussen beloven en doen

Herinnert u zich deze nog? Ik beloof dat ik mijn functie integer en zorgvuldig zal uitoefenen. Ik beloof dat ik een zorgvuldige afweging zal maken tussen alle belangen die bij de onderneming betrokken zijn, te weten die van de klanten, de aandeelhouders, de werknemers en de samenleving waarin de onderneming opereert. Ik beloof dat ik in die afweging het belang van de klant centraal zal stellen. Ik beloof dat ik mij zal gedragen naar de wetten, de reglementen en de gedragscodes die op mij van toepassing zijn. Ik beloof dat ik geheim zal houden wat mij is toevertrouwd. Ik beloof dat ik geen misbruik zal maken van mijn kennis. Ik beloof dat ik mij open en toetsbaar zal opstellen en ik ken mijn