© 2017 Martin Koot

Vertrouwen is goed

Wéér nieuwe regelgeving, verzuchtte menig financieel adviseur nadat de recente brief van de minister van Financiën aan de Tweede kamer in het nieuws was gekomen. De meeste aandacht ging uit naar de aangekondigde verplichting tot actieve provisietransparantie op schadeverzekeringen. Wie de discussies een beetje gevolgd heeft kon over deze uitkomst niet heel verbaasd meer zijn. Een tweede aspect viel minder op, maar is misschien wel belangrijker. De minister gaat regelen dat een adviseur zich alleen onafhankelijk mag noemen, als hij een toereikend aantal producten vergelijkt voor zijn klant. Ik beluister verbaasde reacties om mij heen. Mijn klant vraagt er niet om, zo hoor ik adviseurs zeggen.

Over gruwelstuk en engdenken

Wie dacht dat Nashville louter bevolkt werd door muzikanten komt bedrogen uit. De kranten staan vol van geschokte reacties op de Nashville-verklaring. Ik heb 'm opgezocht en gelezen. Fantastisch! Het taalgebruik in de Nederlandse vertaling van de Nashville-verklaring zegt eigenlijk al genoeg. Het pamflet zegt duidelijkheid na te streven maar is voor een gemiddelde Nederlander onleesbaar en onbegrijpelijk. Woordkeuze en zinsbouw laten zien waar dit stuk zich op richt: de eigen, sterk geslonken achterban van extreme christenen. Deze kring van (overwegend) mannenbroeders wordt opgeroepen de rug recht te houden als het gaat om oerconservatieve en maatschappelijk totaal achterhaalde zienswijzen o