Over gruwelstuk en engdenken


Wie dacht dat Nashville louter bevolkt werd door muzikanten komt bedrogen uit. De kranten staan vol van geschokte reacties op de Nashville-verklaring. Ik heb 'm opgezocht en gelezen. Fantastisch!

Het taalgebruik in de Nederlandse vertaling van de Nashville-verklaring zegt eigenlijk al genoeg. Het pamflet zegt duidelijkheid na te streven maar is voor een gemiddelde Nederlander onleesbaar en onbegrijpelijk. Woordkeuze en zinsbouw laten zien waar dit stuk zich op richt: de eigen, sterk geslonken achterban van extreme christenen. Deze kring van (overwegend) mannenbroeders wordt opgeroepen de rug recht te houden als het gaat om oerconservatieve en maatschappelijk totaal achterhaalde zienswijzen op het huwelijk, buitenhuwelijkse seksualiteit, genderproblematiek en homoseksualiteit.

Om twee redenen ben ik er blij mee.

Dit gruwelstuk bewijst glashelder dat dit soort (on)christelijk engdenken totaal niet meer van deze tijd is, zowel in taal als in toon en inhoud. De schrijvers onderkennen dat zelf ook in de inleiding. Niemand die verlicht denkt over deze materie zal het stuk ondertekenen. We mogen aannemen dat alle ondertekenaars deze denkbeelden dus al aanhingen. Dan kan dat maar beter duidelijk zijn. Zo wordt voorkomen dat gladpraters als Arjan Baan en SGP-voorman Kees van der Staaij gezien worden als realistisch denkende, mensgerichte roergangers. Zij ontpoppen zich hiermee als intolerante profeten van een oeroude dogmatiek, waarvan onomstootbaar vast staat dat er onnoembaar veel klein en groot leed door is veroorzaakt. De wolven werpen hun schaapskleren af. We kunnen het maar beter weten.

Dat brengt mij op het tweede punt. De Nashville-verklaring zal een test blijken voor behoudende christenen. Denken zij echt dat dit, anno 2019, waar is? Gaan zij zich heel bewust alweer of nog verder afwenden van de hedendaagse samenleving? Een smaldeel zal dat ongetwijfeld doen. Maar velen zullen als gevolg van dit rumoer beseffen dat dit hun overtuiging niet meer is. De Nashville-verklaring zal de krimp van de orthodox-christelijke kerken alleen maar versnellen. En dat is goed nieuws voor de LHBT-gemeenschap.


Uitgelichte berichten
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • LinkedIn Social Icon
Archief
Zoeken op tags
Volg ons