top of page

DE DUIVEL IN HET KLOOSTER

Utrecht in de vijftiende eeuw. De ambitieuze, in Parijs afgestudeerde jonge pater Herman wordt in 1433 door de bisschop van Utrecht tot zijn ontzetting benoemd tot rector van een klein, onbeduidend vrouwenklooster in het nabijgelegen buurtschap Geyn. Als de kloosterlingen de pestepidemie van 1438 wonderwel doorstaan, stijgt het aanzien van het klooster én van de rector tot grote hoogte, tot groeiend ongenoegen van wereldlijke machthebbers – en van de bisschop. Dan verschijnt er een knappe weduwe aan de poort… 

Pest massabegrafenis.jpg

DE DUIVEL IN HET KLOOSTER (verhalende non-fictie) brengt het waar gebeurde verhaal van klooster Onze-Lieve-Vrouwe van Nazareth en haar inwoners tot leven.

biddende zusters.png
biddende zusters.png
bottom of page