top of page

Let op: deze column is moeilijk leesbaar


En ineens zijn ze weer in het nieuws: woekerpolissen! Eind september deed het Gerechtshof Den Haag uitspraak in het hoger beroep van twee procedures tegen respectievelijk Aegon Nederland, tegenwoordig a.s.r., en Nationale-Nederlanden, waarbij de laatste een zogeheten tussenarrest is. Of bij het aan- en verkopen van beleggingsunits sprake is geweest van churning wordt in een latere zitting behandeld. Het hof heeft wel alvast de mogelijkheid tot cassatie opengesteld, wat getuigt van een vooruitziende blik: beide verzekeraars gaan in cassatie, waardoor de finale van dit drama nog een paar jaar op zich laat wachten.


Bent u er nog? Fijn!


De beschikking in de zaak tegen NN is 37 bladzijdes dik, die tegen Aegon telt maar liefst 79 hele pagina’s. De eerstgenoemde heb ik vanmiddag gelezen, en geloof het of niet, maar voor wie een beetje weet heeft van de inhoud van de discussie rondom die beleggingsverzekeringen is het nog goed te lezen ook. Het Hof toetst de informatie die al dan niet ter beschikking is gesteld aan verzekeringnemers op het moment van het afsluiten van de verzekering aan de in die jaren geldende regelgeving. Een puzzel waar je U tegen zegt, en waarvoor een uitstapje naar de Hoge Raad nodig is geweest om de werking van specifieke Europese regelgeving en de uitwerking daarvan in Nederlandse wetten te verduidelijken.


Hallo? Zijn uw ogen al dichtgezakt?


De vraag is welke kosten als bekend verondersteld mochten worden, en op welke punten de verzekeraar in zijn informatieplicht tekort is geschoten; de polis- en beleggingskosten die daarmee samenhangen zijn onrechtmatig bij de polishouder in rekening gebracht en vormen grond voor een schadevergoeding. In de beschikking vlooit het hof dit nauwkeurig uit, stukje bij beetje, stapje voor stapje. De uitkomst is pijnlijk voor de verzekeraar en zal, als de behandeling in cassatie niet anders uit gaat wijzen, leiden tot een forse claim vanuit polishouders. Maar zoals gezegd, het eindsignaal van deze wedstrijd zal pas over een aantal jaar klinken.


Voorbij aan de realiteit

Heeft u uw VVP inmiddels hoofdschuddend dichtgeslagen en terzijde gelegd? Nee? Gelukkig maar!


Begrijp mij goed, deze rechtsgang is nodig en terecht: recht is recht en krom is krom. Twee dingen vallen mij op. Op de eerste plaats ben ik benieuwd hoeveel van de ongeveer vijf miljoen woekerpolishouders indertijd al die prospectussen, offertes, algemene voorwaarden, waarde-overzichten en wat nog niet meer zorgvuldig hebben gelezen, en het ook nog volledig hebben begrepen. Ik wed nul, helemaal niemand. Het gewroet op de vierkante millimeter dat in de rechtbanken wordt gedaan, gaat volledig voorbij aan de realiteit, namelijk dat verreweg de meeste verzekeringnemers geen flauw benul hadden van de kosten en risico’s van hun beleggingsproduct. Goed en begrijpend lezen is verrekte moeilijk, zie de inspanning die u heeft moeten leveren om door de eerste helft van deze column te komen. Een stortvloed aan technische financiële termen maakt het de consument nog veel moeilijker.


Dat brengt mij op het tweede punt. Al begrijp ik heel goed waarom, het is opmerkelijk dat de toenmalige tussenpersonen (ik gebruik bewust deze antieke term) die die producten van NN en Aegon aan de man brachten, volledig buiten de discussie zijn geplaatst. Fijn voor hen, maar toch een beetje ongemakkelijk, wetende dat beide verzekeraars de polissen uitsluitend via tussenpersonen verkochten. Ik ben ervan overtuigd dat de meeste van hen met zuivere bedoelingen hun werk hebben gedaan, maar u en ik weten ook dat er gehaaide verkopers tussen hebben gezeten die het klantbelang niet echt voor ogen hadden.

‘Goed en begrijpend lezen is verrekte moeilijk’

Nieuwe pijnlijke dossiers

Weliswaar onvoltooid, maar toch verleden tijd, zo kun je deze discussie wel noemen. Maar dat wil niet zeggen dat we gevrijwaard zijn van nieuwe pijnlijke dossiers. We komen uit een periode met historisch lage hypotheekrentes, die vaak voor heel lange tijd zijn vastgezet. Bij MoneyView werden we na de golf aan rentestijgingen platgebeld door adviseurs, die wilden weten hoe de meeneemregelingen van al die hypotheken in elkaar staken. Ik mag toch hopen dat ze daar tijdens hun advies al naar gekeken hebben, en hun klanten hebben gewezen op de beperkingen die sommige partijen kennen. Mocht daar namelijk schade uit voortkomen, dan is er geen verzekeraar die de hete kastanjes voor ze uit het vuur haalt.


Deze column is gepubliceerd in VVP, vakblad voor financieel adviseurs, editie 5-2023


Comments


bottom of page